Mervi Syväranta

- politiikkaa järjellä ja sydämellä

Hyvinvoiva, sivistynyt, turvallinen

Minun Espooni

  • Suomalaisten hyvinvointi: Vanhustenhoito kuntoon. Ei eläkeköyhyydelle. Perusterveydenhuoltoon resursseja, ja panostettava enemmän terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn.
  • Laadukas koulutus: Päivähoidon, koulujen ja koulutusjärjestelmän pitää säilyä laadukkaana. Päähuomio oppimiseen ja osaamiseen. Stop syrjäytymiselle ja kiusaamiselle; riittävä panostus erityisopetukseen ja tukitoimiin.
  • Turvallinen Espoo: Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toiminnan edellytykset kuntoon. Ei sellaista maahanmuuttoa, joka muodostaa riskin suomalaisten turvallisuudelle.
  • Sujuva liikenne: Autoilu edullisemmaksi. Ei tietulleille. Ei kaupungin parkkimaksurahastukselle. Julkinen liikenne on muutakin kuin metro, tarvitaan toimivat bussilinjat.